Capítols

Informació del programa

Creure avui

Creure Avui és un programa de divulgació de l'església de Mataró, destinat tant a persones creients com no creients, per tal de posar a l'abast de tot-hom, la realitat, les preocupacions, i les vivències dels cristians de Mataró i el Maresme.

Entitat responsable

Mataró Audiovisual